+menu-


 • เรื่องราวของโถสุขภัณฑ์รูปแบบโฮมโปร

  ชนิดของโถสุขภัณฑ์

                  1.โถแบบชิ้นเดียว  รูปร่างที่สวยงาม ทำความสะอาดง่ายทั่วถึง น้ำไม่รั่ว เมื่อใช้ไปนานๆ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน ระบบชำระทำงานเงียบเชียบ  แต่ราคาสูงกว่ารูปแบบสองชิ้น หากชำรุด พัง แตก หรือหัก ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น

                  2.โถแบบสองชิ้น   ราคาถูกว่าแบบชิ้นเดียว มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หากชำรุด หัก แตก หัก อาจเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนหมด ทำความสะอาดยาก มักจะมีคราบหรือสิ่งสกปรกเชื้อโรคตกค้างอยู่ตามซอกมุมรอยต่อ ระบบชำระทำงานเสียงดัง เมื่อใช้งานไปนานๆมักมีปัญหาน้ำรั่วตามรอยต่อ ติดตั้งหลายกระบวนการยิ่งกว่าแบบชิ้นเดียว

  ระบบการชำระล้าง

                  1.ระบบ Washdown  ระบบนี้น้ำแรง มีเสียงดัง การชำระล้างสะอาดหมดจดและประหยัดน้ำ เนื่องจากสัดส่วนของท่อที่ใหญ่ราว 4 นิ้ว จึงทำให้น้ำที่ปล่อยลงมาหม้อเก็บน้ำ มีทั้งความแรงและความรวดเร็วทำให้อาจชำระล้างได้หมดจดอย่างเร็ว  และไม่มีปัญหาเรื่องท่ออุดตัน แต่จะมีปัญหาในเรื่องของคราบสกปรกที่สามารถตกค้างอยู่ที่บริเวณของคอห่าน เนื่องจากคอห่านมักแคบทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงคอห่านน้อย

                  2.ระบบ Siphon  คอห่านจะค่อนข้างกว้างและมีน้ำหล่อเลี้ยงในคอห่านมาก แต่มีปัญหาในเรื่องของท่ออุดตันได้ง่าย เนื่องจากท่อจะแคบกว่า ระยะทางถึงท่อน้ำทิ้งยาวกว่าแล้วยังคดเคี้ยวและจะเปลืองน้ำยิ่งกว่าแบบ Washdown   ไม่มีปัญหาเรื่องคราบสกปรกตกค้างที่คอห่านเพราะว่าคอห่านจะกว้างมีน้ำหล่อเลี้ยงเยอะ ระบบชำระล้างทำงานมักเงียบ โดยทั้งสองระบบนี้หาซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขา

   

                 

   


 • สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้

                                 1.ปราสาทหินวัดพู   ตั้งอยู่บนเนินเขาพู ซึ่งอยู่ในแขวงจำปาสัก เป็นซากปรักหักพังของวัดฮินดูโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13  โดยวัดพูได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เพราะว่าเคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน ตรงทางเข้าวัดพูนั้นมีหินปูเรียงรายเพื่อเดินเข้าวัด มีเสาเรียงตั้งเรียงอยู่หลายต้นขนาบข้างทางเดิน มีเรือนใหญ่ 2 หลัง ซุ้มประตูที่พัง หินสลักเป็นรูปเศียรช้างและรูปปั้นหินรูปต่างๆ ตัวอย่างเช่น โยคี จระเข้ และมีพระพุทธรูปตั้งวางเพื่อกราบไหว้บูชา บรรยากาศที่ปราสาทแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอลังการ ความขลัง ผสมไปกับความลี้ลับ พิศวง อาจเกิดจากความเก่าแก่ของปราสาท ปัจจุบันนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท

                                  2.น้ำตกคอนพะเพ็ง  เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงราว 10 เมตร ซึ่งจะมีชั้นของหินไม่สูงมาก  แต่กระแสน้ำที่ไหลจะถาโถมลงมามีความรุนแรงอย่างยิ่ง ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมาจากนั้นจะแยกออกเป็นหลายสาย 

                                  3.น้ำตกหลี่ผีหรือว่าตาดโสมพะมิด ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชมในการมาทัวร์ลาวคือช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เพราะว่าจะเห็นสายน้ำส่วนใหญ่ในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกออกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามน่าตื่นตาเป็นอย่างยิ่ง


 • ชนิดการประกันภัยของกรุงเทพประกันภัย

                   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)  มีแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจการค้าภายใต้ขบวนการกำกับดูแลกิจการค้าที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อที่ได้ข้อมูลอย่างเที่ยงตรงครบถ้วน เร็วทันต่อสถานการณ์และเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเทียบเท่ากัน ซึ่งบริษัทฯ มีบริการรับประกันภัยโดยแบ่งออกตามชนิด ดังต่อไปนี้

                  1.ประกันภัยการเดินทาง  หมายถึงการทำประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว ทำงานหรือศึกษา

                  2.ประกันภัยรถยนต์  หมายถึงการทำประกันภัยที่ป้องกันเกี่ยวกับการใช้รถทุกชนิด

                  3.ประกันภัยอุบัติเหตุ  หมายถึงการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA)

                  4.ประกันภัยสุขภาพ  หมายถึงการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายที่เกี่ยวกับการป่วยชนิดต่างๆ

                  5.ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า หมายถึงการทำประกันภัยที่ใช้คุ้มกันบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือกิจการค้าขนาดเล็ก

                  6.ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน  หมายถึงการทำประกันภัยที่เน้นปกป้องสินทรัพย์ในลักษณะพิเศษ

                  7.ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก  หมายถึงการทำประกันภัยที่ยอมรับผิดแทนต่อบุคคลภายนอกในสายอาชีพหรือธุรกิจการค้าต่างๆ

                  8.ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ  หมายถึงการทำประกันภัยเพื่อจะการประกอบการและธุรกิจการค้าทั่วไป

                  9.ประกันภัยวิศวกรรม หมายถึงการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่

                  10.ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  หมายถึงการทำประกันภัยที่คุ้มกันความเสียหายของสินค้าในธุรกิจขนส่ง และพาหนะขนส่งในทุกแบบ

                  11.ประกันภัยประเภทอื่นๆ  หมายถึงการทำประกันภัยของคนที่ใช้ในชีวิตประจำวันในแบบต่างๆกัน

                  12.โครงการรับประกันภัยสินค้าเกษตร อคส. หมายถึงการรับประกันอัคคีภัย และการประกันภัยโจรกรรม สต็อกข้าวเปลือก เพื่อโรงสี โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

   

   


 • โรคที่มากับแอร์บ้าน

                   โรคลีเจียนแนร์ คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า ลีจีโอเนลลา นิวโมฟิลา  ซึ่งพบได้ทุกภาคของโลก เชื้อโรคอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 25- 50 องศาเซลเซียส พบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่คนสร้างขึ้น เช่น  หอผึ่งเย็น เครื่องทำน้ำร้อน ถาดรองน้ำจากแอร์บ้าน ฝักบัวอาบน้ำ  รวมถึง เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ตามโรงพยาบาล เป็นต้น การติดต่อของโรคนั้น เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจ เอาเชื้อโรคที่แพร่อยู่ในอากาศแวดล้อมเข้าไป  โรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่ยังไม่มีรายงานรับประกันการแพร่ระบาดจากคนไปสู่คน ซึ่งระยะฟักตัวของโรคจะใช้เวลาโดยประมาณ 2-10 วัน   ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าไปบางรายจะไม่มีอาการใดๆ เพราะว่ามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนบางรายที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะแสดงอาการของโรค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ลักษณะ  โดยจะแสดงลักษณะอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้น ทั้งนี้ 1. คนไข้มีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก ระยะฟักตัวสั้นโดยประมาณ 1-2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไข้สูง  อาการไม่รุนแรง  และอาจหายเองได้ใน 2-5 วัน 2.ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับปอดอักเสบ เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์  ระยะฟักตัวโดยประมาณ 2-10 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ ไม่มีเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น อ่อนเพลีย อุจจาระร่วงและมีภาวะโซเดียมต่ำ หากเชื้อไปสู่ปอดจะเกิดภาวะปอดอักเสบชนิดร้ายแรง ซึ่งอัตราการตายของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 39 การป้องกันการป่วยจากโรคนี้ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ   อาจต้องเพิ่มเรื่องการปรับปรุงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสะอาดอยู่เสมอด้วย

   


 • เคล็ดลับการเลือกซื้อหาแอร์บ้าน

                 1.ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงการประหยัดไฟ แต่ให้ความเย็นที่เท่ากัน  เพราะฉะนั้นหากแอร์บ้านที่คุณอยากซื้อหามีค่าบีทียูเท่ากันพร้อมทั้งมีฉลากเบอร์ 5 เช่นเดียวกัน ควรจะเลือกซื้อหาจากเครื่องที่มีค่าอีอีอาร์มากกว่า เพราะจะกินไฟต่ำกว่า 

                  2.คุณสมบัติพิเศษ  นอกจากจะให้ความเย็นแล้ว ควรจะมองดูคุณสมบัติพิเศษอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเงียบสงบ การดักจับฝุ่น ระบบเซ็นเซอร์ ระบบฟอกอากาศต่างๆที่ป้องกันเชื้อไวรัส เป็นต้น

                  3.ขนาดของพื้นที่ใช้สอย  เป็นการเลือกขนาดของบีทียูให้มีความเหมาะสมกับสัดส่วนของห้องที่นำไปติดตั้ง ควรจะเลือกให้มีความเหมาะสมจะทำให้แอร์บ้านทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เครื่องทำงานมากและความเย็นไม่ทั่วถึง หรือแอร์ไม่เย็นนั้นเอง

                  4.อายุการใช้งาน  ไม่ควรจะเลือกซื้อหาที่ราคาไม่แพง แต่ควรจะคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เนื่องจากราคาที่ถูกนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์แอร์บ้านที่ไม่ได้เกณฑ์ก็เป็นได้

                  5.ประเภท  แอร์บ้านที่ได้รับความนิยมมี 2 ประเภทด้วยกัน เป็น แบบติดผนัง  ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องนอนหรือห้องรับแขก  มีรูปแบบที่ทันสมัยให้เลือกมากมาย ติดตั้งง่าย  แต่ไม่เหมาะสมกับงานหนัก เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น  และแบบตั้ง/แขวน  เป็นเครื่องที่เหมาะกับห้องทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนเพดาน  ใช้งานได้หลากหลาย และมีระบบการระบายลมที่ดี  แต่มีรูปแบบให้เลือกไม่มาก

   

   


 • โฮมโปรกับเทคนิคการเลือกซื้อหาอ่างอาบน้ำ

              อ่างอาบน้ำ  ควรจะเลือกตามลักษณะการใช้งาน ขนาดและลักษณะเนื้อที่ของห้องน้ำ มีทั้งแบบเข้ามุมลอยตัวหรือว่าแบบฝัง มีให้เลือกทั้งแบบ 1 คนและ 2 คน  ซึ่งหากเป็นรุ่น 2 คนนั้นก็ควรจะพิจารณาว่าใช้บ่อยหรือเปล่า  เนื่องจากว่าอ่างอาบน้ำสำหรับ 2 คนนั้นจะใช้เนื้อที่ในการจัดวางและจำนวนการใช้น้ำมากกว่าแบบ 1 คน  ฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อหาควรจะลองลงไปนั่งในอ่างอาบน้ำก่อนเพื่อที่จะดูว่าการออกแบบข้างในอ่างอาบน้ำนั้นมีความพอเหมาะกับสรีระของเราหรือไม่อย่างไร รูปลักษณ์กับแผ่นหลังของเราหรือเปล่า  มีขนาดที่เล็กหรือว่าใหญ่เกินเหตุจำเป็นหรือเปล่า   โดยส่วนใหญ่แล้วอ่างอาบน้ำแบบเข้ามุมมักมีขนาดของความกว้างคูณความยาวเท่ากัน แต่ในส่วนของความลึกนั้นจะมีมากกว่าอ่างอาบน้ำทั่วไป  ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบาย  วัสดุที่ใช้ทำอ่างอาบน้ำอาจทำมาจากอะคริลิกหรือว่าไฟเบอร์กลาส ซึ่งอ่างที่ทำจาก enameled cast iron จะมีน้ำหนักมาก แต่จะมีความคงทนถาวรและสามารถดูแลรักษาได้ง่าย ส่วนอ่างที่ทำจากอะคริลิกนั้นจะมีคราบเกาะติดได้ยากกว่าแบบไฟเบอร์กลาส  นอกจากเทคนิคการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำที่โฮมโปรเอามาฝากแล้วนั้น สิ่งที่ควรจะคำนึงการจัดการตามความพอเหมาะให้มีความลงตัวกับห้องน้ำก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เช่น หากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วนั้น สามารถวางเน้นตำแหน่งและสร้างบรรยากาศได้ตามความพึงพอใจ  แต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังในส่วนของพื้นที่ว่างในส่วนกลางห้อง จึงนิยมวางเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆแบบลอยตัว เพื่อเกิดความรู้สึกหรูหรา  ถ้าหากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก ควรจะคำนึงถึงเรื่องการใช้งาน การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆจึงเน้นการติดตั้งแบบเข้ามุมเพราะจะช่วยในการประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น 

   


 • การเตรียมตัวทัวร์ลาวด้วยตนเอง

              การเตรียมทัวร์ลาวด้วยตัวเอง เป็นการท่องเที่ยวอิสระหรือที่เรียกว่าการเดินทางแบบ Backpack ไม่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ การขับรถท่องเที่ยว  นั่งรถประจำทางท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแบบพักโฮมสเตย์หรืออะไรตามใจที่เราปรารถนา สามารถเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ ซึ่งควรเตรียม ดังต่อไปนี้

                  1.เวลา  ควรศึกษาดูสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับเวลา  ซึ่งการทัวร์ลาวจะต้องเดินทางไกล โดยเหตุนั้นจึงควรมีเวลาที่จะท่องเที่ยวและนอนในประเทศลาวสัก 2-3 วัน เพื่อความสนุกสนานในการท่องเที่ยว

                  2.สถานที่ท่องเที่ยว  ควรเตรียมข้อมูลในทัวร์ไปสักหน่อย แต่ไม่ถึงกับจะต้องพิมพ์แผนที่หน้าใหญ่ๆไปด้วย สามารถศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวไปเพียงคร่าวๆ

                  3.ค่าใช้จ่าย  ควรเตรียมเงินไปให้พอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมไปถึงค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

                  4.ใจรัก  การเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระจะต้องมีใจรัก ต้องเป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระ เนื่องจากว่าต้องเกิดเหตุการณ์ความผิดอะไรบ้าง โดยเหตุนั้นจึงควรเตรียมตัวและเตรียมใจพร้อมเพื่อที่จะได้ทัวร์ลาวอย่างมีความสุข

                  5. การพกเงินติดตัว  ไม่ควรพกเงินไว้ในส่วนเดียว เพื่อป้องกันเงินหายหรือว่าโดนล้วงกระเป๋า ควรพกเงินไว้หลายๆที่ และควรแลกเงินดอลล่าร์ไว้บ้าง เนื่องด้วยสามารถใช้จับจ่ายในการซื้อของได้อย่างราบรื่นและควรมีเงินสดพกติดตัวมากพอ เพราะตู้ ATM อาจไม่มีและบางที่อาจไม่รับบัตรเครดิต

                  6.หนังสือเดินทาง เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากควรเก็บไว้ที่กระเป๋าหน้าและสำเนาเก็บไว้ในกระเป๋าหลังหรือว่าถ้าให้ดีควรจะถ่ายรูปไว้ด้วย

                  7. โทรศัพท์  หลายอยู่หลายวันแนะนำให้ซื้อซิมต่างประเทศจะประหยัดมาก

                  8.ตู้เอทีเอ็มในประเทศลาว ส่วนมากจะมีในแขวงต่างๆ แต่จะไม่ครบทุกแขวง หากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะมีตู้เอทีเอ็ม

                  9.ของมีค่า ไม่ควรนำติดตัวไปท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากว่าจะเกิดอันตราย

                  10.ที่พัก ในประเทศลาวส่วนใหญ่จะปิดประมาณ 5 ทุ่ม ไม่ได้เปิด 24 ชม. เหมือนบ้านเรา มีเพียงบางที่เท่านั้นที่เปิด 24 ชม.

   

   


 • เชื้อเพลิงนิวเคลียร์กับขีปนาวุธทางการทหาร

               ยูเรเนียม พลูโทเนียม ที่ใช้สำหรับการทหารที่มีอยู่อย่างมากมาย ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทางพลเรือ เพราะยูเรเนียมที่ใช้เป็นอาวุธทางการทหารมีการเสริมสมรรถนะ U-235 สูงมากถึงมากกว่า 90% ซึ่งเป็นไอโซโทปที่เกิดฟิชชันได้  ในส่วนของพลูโทเนียมที่ใช้เป็นขีปนาวุธทางทหารจะมี Pu-239  มากกว่า 93% สามารถนำมาใช้ราวกับพลูโทเนียมที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงมาก จากคลังสำรองอาวุธจะสามารถนำมาแทน ยูเรเนียมออกไซด์ (U308) จากเหมืองได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,600 ตัน รองความประสงค์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโลกได้ถึง 13%  เป็นเวลานานมากกว่าสามทศวรรษที่ความกังวลพุ่งตรงไปที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเรเนียมที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อพลังงานนิวเคลียร์ อาจจะถูกคลาดเคลื่อนนำไปใช้เพื่อเป็นอาวุธนิวเคลียร์ ในปัจจุบันนี้กลับเน้นความสนใจบทบาทของยูเรเนียมไปทางการทหาร เพื่อให้เป็นอาวุธนิวเคลียร์จะกลายเป็นแหล่งสำคัญของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการพาณิชย์  ตั้งแต่ปี 1987 สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศของอดีตสหภาพโซเวียตได้ลงนามในชุดของสัญญาลดอาวุธ เพื่อใช้ในการลดคลังแสงสรรพาวุธนิวเคลียร์ราวๆ 80%  จึงทำให้เครื่องมือทางนิวเคลียร์เกินความประสงค์ทางด้านการทหารทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียตอนนี้ ได้ถูกกลายเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ในส่วนของทางด้านการค้าวัสดุหลักคือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง (HEU) ที่มียูเรเนียม -235 อยู่ไม่ต่ำกว่า 20% และโดยปกติประมาณ 90% ของยูเรเนียม -235 ยูเรเนียมชนิด HEU สามารถนำมาผสมกับยูเรเนียมที่มีระดับยูเรเนียม -235 ระดับต่ำๆ เพื่อทำให้เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำ (LEU)  ซึ่งปกติจะมียูเรเนียม -235 น้อยกว่า 5% เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ยูเรเนียม HEU จะถูกนำมาผสมกับยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium) ซึ่งส่วนมากจะเป็นยูเรเนียม -238  ในธรรมชาติจะมียูเรเนียม -235 อยู่ 0.7%  การผสมนี้อาจจะเป็นในแบบของ กึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงในหัวรบขีปนาวุธทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมถึงในคลังเก็บอาวุธทางทหารอื่นๆแล้วอยู่ราว 2,000 ตัน เท่ากันกับราว 12 เท่าของผลผลิตยูเรเนียมจากเหมืองในแต่ละปี

   


 • ทางสัญจรการทัวร์ลาว

   

                  1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-ลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน เป็น นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือว่า นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมกับนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเส้นทางโดยประมาณ 50 กิโล

                  2.รถประจำทาง   หากเดินทางผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง เป็น นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                  3.รถไฟ  การเดินทางด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงอาจจะที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ต่อไปอีกประมาณ 20 กิโล จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังต่อไปนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. ยิ่งไปกว่านี้ยังอาจจะนั่งรถรับจ้างสาธารณะที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร

                  4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือว่าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมกับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถครั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือว่านิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือว่ามีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ ในการทัวร์ลาว

   


 • เส้นทางการทัวร์ลาว

   

                  1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-ประเทศลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน เป็น นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือว่า นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีและนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีระยะทางโดยประมาณ 50 กิโลเมตร

                  2.รถประจำทาง   หากเดินทางผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง เป็น นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                  3.รถไฟ  การเดินทางด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงอาจจะที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ถัดจากนั้นอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังต่อไปนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. นอกจากนี้ยังอาจจะนั่งรถรับจ้างสาธารณะที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

                  4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือว่าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับประเทศลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุและแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถครั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือว่านิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือว่ามีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ

   


 • เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหนึ่งในเครื่องมือนิวเคลียร์

  คุณลักษณะ

                  เป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนขนาดใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์จากนิวตรอนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตรและการวิจัย ฯลฯ

  ส่วนประกอบ

                  1.แกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  ปฏิบัติหน้าที่ผลิตนิวตรอนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ โดยประกอบด้วยแท่งเชื้อเพลองหลายแท่งอยู่ด้านในถังปฏิกรณ์และด้านในแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งแต่ละแท่งประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิดยูเรเนียมเชอร์โครเนียมไฮโดร์ 8.5% และ 20% โดยทั้งสองชนิดนี้มีการเสริมสมรรถนะ (มีปริมาณยูเรเนียม 235 ต่อปริมาณยูเรเนียมทั้งหมด) ราว 20%

                  2.ระบบระบายความร้อน การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ด้านในแท่งเชื้อเพลิงเว้นแต่ว่าจะให้นิวตรอนแล้ว ยังเกิดความร้อนขึ้นอีกด้วย เนื่องจากว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในแกนเครื่อง ซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการระบายความร้อนที่ได้ทิ้ง โดยมีหลักการถ่ายเทความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์  ที่เรียกว่า การพาความร้อนโดยธรรมชาติ เป็น น้ำที่ได้รับความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์จะร้อนกว่าน้ำส่วนอื่นในบ่อและจะลอยตัวสูงขึ้นสู่ผิว และน้ำที่ร้อนกว่านี้จะถูกดูดซับออกไปด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านท่อสแตนเลสขนาด 6 นิ้วที่ฝังทะลุผ่านด้านข้างของบ่อผนังบ่อเพื่อให้ไปแลกความร้อนกับน้ำ ในส่วนอีกระบบหนึ่งในอุปกรณ์แลกถ่ายความร้อนและในที่สุดความร้อนจะถูกถ่ายเทสู่บรรยากาศโดยใช้หอถ่ายเทความร้อน

                  3.เครื่องกำบังรังสี  เป็นส่วนประกอบสำคัญ มีหน้าที่เพื่อให้การทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนั้นมีความปลอดภัย เพื่อเครื่องกำบังรังสีจะประกอบไปด้วยผนังบ่อเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงและน้ำในบ่อปฏิกรณ์  ทั้งน้ำและคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงจะทำหน้าที่กำบังรังสีที่มีขึ้นจากแกนเครื่องปฏิกรณ์

                  4.ระบบวัดและควบคุม  ห้องควบคุมเพื่อให้ทำการควบคุม เครื่องปฏิกรณ์ให้มีกำลังตามที่ต้องการในการเดินเครื่องปฏิกรณ์จะควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบควบคุมและจะติดตามสถานะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านทางระบบวัดซึ่งปรากฏผลบนแผงควบคุมในห้องควบคุม  เช่น ตัวอย่างของสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ หลักที่ต้องควบคุมและติดตามเป็นต้นว่า กำลังของเครื่องปฏิกรณ์ อุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง อุณหภูมิของน้ำในบ่อปฏิกรณ์ ฯลฯ  โดยได้มาการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้วและไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ มีขึ้น ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ และการออกแบบบำรุง

   

   


 • การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์

                  1.การคุ้มครอง  เนื่องจากท่านอาจเป็นคนหนึ่งที่มีรถหลายคัน อาจจะเลือกการทำประกันภัยรถยนต์ของท่านเกือบทุกคันกับบริษัทนี้ สามารถนำมาต่อรองขอรับข้อเสนอแนะกับบริษัทได้

                  2.NBC No Claim Bonus เป็นการขอลดเบี้ยประกันในปีถัดไป เนื่องด้วยคนไม่เคยมีความเป็นมาการขอเคลมประกันเลย ดังนี้ ในปี 1-4  ขอลดได้ถึง 20-50% ตามลำดับ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าเบี้ยประกันได้ดีเลยทีเดียว

                  3.ส่วนหักลด  หมายถึง การยอมให้จ่ายค่าเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆเอง ที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สูงมาก ตัวอย่างเช่น การเผลอหลับขับรถ ซึ่งยอมจ่ายค่าเสียหายเอง โดยประมาณ 2,000-5,000 บาทเอง ก็จะทำให้ท่านไม่เสียเรื่องราวการของเคลมประกันและสามารถช่วยหักลดค่าเบี้ยประกันในปีถัดไปได้

                  4.การเคลมประกัน เว้นแต่ว่าการที่ท่านตกลงใจในการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทที่ได้กฎเกณฑ์และมีความหน้าเชื่อถือแล้วนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะตรวจดูคืออู่ซ่อมรถที่เวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถนำรถของท่านไปฝากซ่อมได้โดยไม่ต้องสำรองเสียรายจ่ายไปก่อน ที่จำเป็นควรจะจดรายละเอียดของฝ่ายคู่ความไว้อย่างละเอียด และพยานรู้เห็น  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาคราวหลัง

                  5.การบริการ  ควรจะศึกษาหาข้อมูลเรื่องการให้บริการของบริษัทนั้นให้รอบคอบก่อน  อาจจะถามจากผู้ที่เคยทำประกันกับบริษัทนี้มาก่อน หรือลองตรวจดูเครื่องหมายรับประกัน คุณภาพ ISO ก็ช่วยให้มีความไว้วางใจได้เช่นเดียวกัน

                  6.ฐานะทางการเงิน  เนื่องจากบริษัทประกันเปรียบเสมือนสถาบันทางการเงิน ซึ่งหากเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงแล้วนั้น อาจจะเกิดเหตุการณ์บริษัทประกันล่ม ฉะนั้นควรจะตรวจข้อมูลโดยรอบคอบก่อน แต่ก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากบริษัทประกันส่วนใหญ่จะ เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับของบริษัท

   

   

   


 • รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                  1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                  2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                  3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                  4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                  5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                  6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                  7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                  8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                  9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                  10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                  11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


 • รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                  1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                  2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                  3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                  4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัทฯของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                  5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                  6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                  7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                  8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                  9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                  10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                  11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   


 • เมืองเด่นของการทัวร์ลาว

  1.เมืองหลวงพระบาง 

   

                  - วัดเชียงทอง  เป็นวัดที่มีความสำคัญและงดงาม ได้รับความชื่นชมจากนักเที่ยวในการทัวร์ลาวเป็นอย่างสูง

                  - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  มีอายุในต้นศตวรรษที่ 19 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาวมาก่อน ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้ได้ถูกก่อสร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกันห้าชั้นตามรูปแบบหลวงพระบาง

                  – วัดแสนสุขาราม จะมีจุดเด่น เป็น พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มีอยู่แค่องค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่สวยงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน และในส่วนของพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม   

  - พระราชวังหลวงพระบาง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1904 เพื่อจะเป็นที่ประทับของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยมีลักษณะเป็นศิลปะรูปแบบลาวผสมฝรั่งเศส

   

  2.เมืองเวียงจันทน์

   

                  - หอพระแก้ว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อจะใช้เป็นสถานที่ในการประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้เชิญมาจากล้านนา  

                  -ประตูชัย  สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เพื่อจะเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงประชาชนลาวผู้สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการรัฐประหารของพรรคคอมมิวนิตย์

                  – วัดสีสะเกด  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2361 เพราะว่าในสมัยนั้น ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของกองทัพสยาม ซึ่งเจ้าอนุวงศ์จึงออกแบบวัดตามอย่างศิลปะไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงต้นจึงเป็นต้นเหตุที่กองทัพสยามไม่ทำลายวัดแห่งนี้  หลังบุกเข้านครเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2371  จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมอง ในปัจจุบันนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 • คำศัพท์เกี่ยวกับ SEO

                  1.SEO เป็น การเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา ย่อมาจาก Search Engine Optimization

                  2.Search Engine เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา เช่นว่า Google.com,Google.co.th,Youtube.com เป็นต้น

                  3.Keyword เป็น คำที่ใช้ในการค้นหาที่ผู้ใช้งานInternetนิยมค้นหาผ่านทางเครื่องมือค้นหา เพื่อที่จะนำมาสู่เว็บไซต์นั้นๆ

                  4.Title เป็น คำอธิบายในส่วนหัวของเว็บไซต์

                  5.Description เป็น คำอธิบายย่อๆว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอะไร เพื่อที่จะเป็นการบอกให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับเนื้อความด้านในเว็บไซต์แบบคร่าวๆ

                  6.Traffic เป็น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

                  7.On Page เป็น การเพิ่มศักยภาพของการทำ SEO จากด้านในเว็บไซต์

                  8.Off Page เป็น การเพิ่มศักยภาพของการทำ SEO จากภายนอกเว็บไซต์

                  9.Back Link เป็น เป็น Link ที่ย้อนกลับหาเว็บไซต์นั้นๆ

                  10.Tag เป็น คำสั้นๆที่มีใจความ หรือว่า Keyword นั้นเอง นิยมใช้กับการโพสต์เรียงความต่างๆจะมีการติด Tag ของเว็บไซต์

                  11.Link เป็น การเชื่อมระหว่างบล็อกหรือว่าเว็บไซต์

                  12.PR เป็น บอกถึงความน่าเชื่อถือหรือว่าคุณภาพของเว็บไซต์

                  13.Approve เป็น การรอการตรวจสอบ เช่นว่า การนำ Blog  ไปสมัครกับ Blog directory ที่มีชื่อเสียง

                  14.Algorithm เป็น อัลกอริธึมของ Google ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเลยก็ว่าได้

                  15.Alt Tags เป็น ข้อความที่ใส่ไว้ควบคุมรูปภาพต่างๆ

                  16.Social Media และ Social Network เป็น ขอบข่ายสังคมออนไลน์ โดยอาจใช้ในการโปรโมทบล็อกได้ เช่นว่า Facebook.com,Twitte.com เป็นต้น

                   17.Web Directory หรือว่า Blog Directory เป็น สารบัญของเว็บไซต์หรือว่าบล็อกนั้นๆ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์หรือว่าบล็อกเป็นที่รู้จักมากขึ้น

                   18.Index เป็น การที่หน้าบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ของเราถูกนำไปจัดอันดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนสม่ำเสมอ  ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย  โดยอันดับที่ดีที่สุดจากการค้นหาเป็น อันดับ 1 ในหน้าแรกของการค้นหา

                   19.Submit เป็น การที่เรานำข้อมูลของเราไปส่งให้แหล่งที่รับ Submit ข้อมูล เช่นว่า Social Bookmark หรือว่า Web directory เป็นต้น

                    20.Spam เป็น พฤติกรรมที่ทำอะไรมากกว่าปกติ เกินความจำเป็นกับผิดธรรมชาติ  เช่นว่า การเพิ่มของปริมาณข้อมูลในบล็อกหรือว่า เว็บไซต์อย่างมากมายในระยะเวลาเพียงสั้นๆ

   

   


 • พลังงานนิวเคลียร์

                 พลังงานนิวเคลียร์ หมายถึง พลังงานที่ได้จากการที่นิวเคลียสเกิดการแตกตัว  เพราะพลังงานนิวเคลียร์จะมีคุณค่ามหาศาลในระหว่างที่นิวเคลียสแตกตัว และปล่อยอนุภาคออกมานั้นเป็นกฎการสลายตัวจะก่อเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมทั้งพลังงานนิวเคลียร์ เพราะปฏิกิริยานิวเคลียร์ มี 2 ปฏิกิริยา เป็น ปฏิกิริยาฟิชชั่นและปฏิกิริยาฟิวชั่น  ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่น หมายถึง  ปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้อนุภาคนิวตรอนหรืออนุภาคอื่นยิงไปยังนิวเคลียสของธาตุหนัก เป็นเหตุให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกันและมีพลังงานยึดเหนี่ยวแก่นิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสของธาตุเดิม ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่นที่เกิดขึ้นนี้จะมีนิวตรอนอิสระเกิดขึ้น เพราะนิวตรอนอิสระจะเคลื่อนไปชนกับนิวเคลียสตัวอื่นของยูเรเนียมก็จะเกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นต่อไป เรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่” เนื่องจากว่าจะเกิดต่อเนื่องไม่หยุดและเกิดพลังงานมหาศาล ซึ่งแนวคิดนี้ถูกใช้ประโยชน์ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในส่วนของปฏิกิริยาฟิวชั่น หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดจากนิวเคลียสธาตุเบามาหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียร์ที่หนักกว่า พร้อมกับมีพลังงานปล่อยออกมา ตัวอย่างเช่น ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ ซึ่งจะมีพลังงานออกมาไม่สิ้นสุด เพราะการรวมตัวของไฮโดรเจน 4 อะตอม จะเกิดเป็นฮีเลียม และพลังงานนี้จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลบนดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็นที่มาว่าทำไมใจกลาง ดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 20,000,000 เคลวิน  เพราะการสร้างปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นสามารถทำในห้องทดลองได้ ตัวอย่างเช่น การระเบิดของไฮโดรเจนเป็นผลของปฏิกิริยาฟิวชั่น ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าการระเบิดพลังงานนิวเคลียร์มา  แต่ทั้งนี้แล้วยังไม่สามารถควบคุมบังคับให้เกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องได้   ส่วนกัมมันตภาพ หมายถึง  อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี และธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องจากนิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร

                   

   

   


 • ทัวร์ลาวช่วงงานประเพณี

                 1.เดือนอ้าย : บุญเข้ากรรม  ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะอยู่ในช่วงหน้าหนาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พระภิกษุเข้าพิธีกรรมปลงอาบัติด้วยว่าการอยู่ในเขตที่จำกัด เพื่อจะชำระจิตใจให้ใสสะอาด

                  2.เดือนยี่ : บุญคูณลาน  ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  จะมีการทำบุญขวัญข้าว มีการนิมนต์พระภิกษุมาสวดเป็นสิริมงคล และเป็นนิมิตรหมายที่ดีซึ่งมีความเชื่อถือว่าจะทำให้การทำนาในปีต่อๆไปเกิดผลดียิ่งขึ้น

                  3.เดือนสาม : บุญข้าวจี่ ช่วงหลังงานมาฆะบูชา โดยชาวนาจะนำข้าวจี่หรือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว  ปั้นเป็นก้อนเทียบเท่าขนาดของไข่เป็ดและทาเกลือก่อนจะนำไปเสียบไม้ย่าง  ซึ่งจากนั้นได้ตีไข่ที่ไม่สุกทาให้ทั่วและนำไปย่าง ก่อนกำหนดจะถอดไม่เสียบออกแล้วนำน้ำตาลอ้อยยัดลงกลางเป็นไส้ แล้วนำไปถวายพระสงฆ์เพื่อจะเป็นการทำบุญ

                  4.เดือนสี่ : บุญพระเวส ช่วงเดือนสี่ข้างขึ้นหรือข้างแรม เป็นงานบุญพระเวสหรืองานบุญมหาชาติ โดยลักษณะของงานจะมีลักษณะเดียวกันกับงานฟังเทศน์พระเวสสันดรชาดก มีการแต่งเติมประดับประดาโรงธรรมด้วยดอกไม้ และใช้ดอกบัวในการตกแต่งธรรมมาสน์มีการจัดขบวนแห่และมีการเทศน์มหาเวสสันดรทั้งวัน

                  5.เดือนห้า : บุญสงกรานต์  ช่วงตรุษสงกรานต์ เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักเที่ยวในการมาทัวร์ลาวเป็นอย่างสูงและยังถือได้ว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่เหมือนประเพณีไทยด้วยนั้นเอง

                  6.เดือนหก : บุญบั้งไฟ  ช่วงเดือนหกก่อนฤดูทำนามาถึงย่างเข้าฤดูฝน  ลักษณะคล้ายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อจะการบูชาหลักเมืองและเป็นการขอให้ฝนตกต้องตามฤดู

                  7.เดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ช่วงเดือนเจ็ด  โดยจุดมุ่งหมายในการจัดงานเพื่อจะเป็นการชะล้างเสนียดจัญไรที่เกิดขึ้นกับบ้านเมือง เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุข

                  8.เดือนแปด: บุญเข้าพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นการเริ่มฤดูการเข้าพรรษาเหมือนกันประเพณีไทย โดยพระสงห์จะหยุดออกบิณฑบาตรเป็นเวลา 3 เดือน

                  9.เดือนเก้า : บุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเฮือและการล่องเฮือไฟ  ช่วงเดือนเก้า เป็นการพิธีกรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณปู่ย่าตายาย รวมถึงวิญญาณไร้ญาติให้ออกมารับส่วนบุญ

                  10.เดือนสิบ : บุญข้าวสาก  ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดงานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ตายหรือเปรต ซึ่งห่างจากงานวันบุญข้าวประดับดิน 15 วัน

                  11.เดือนสิบเอ็ด : บุญออกพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  เป็นงานตักบาตรเทโวเหมือนกับประเพณีไทย

                  12.เดือนสิบสอง : บุญกฐิน ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11-เดือนเพ็ญ เดือน 12  เป็นการถวายผ้าแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษามาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา

   

   

   


 • ส่วนประกอบภายนอกของแอร์บ้าน

   

                  โครงสร้างภายนอกของแอร์บ้านจะมีความแตกต่างกันตามแบบและรุ่นของแอร์บ้านนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น แอร์บ้านแบบแยกแบบติดหนัง ดังต่อไปนี้

                  1.สวิตซ์เปิดปิด  โดยส่วนใหญ่แล้วสวิตซ์นี้จะเปิดค้างทิ้งไว้ เพื่อรับคำสั่งการเปิดปิดจากรีโมทคอนโทรล เพราะฉะนั้นสวิตซ์เปิดปิดมักมีการติดตั้งอยู่ข้างหลังฝาครอบ

                  2.ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ในสมัยนี้แอร์บ้านมีการสั่งการด้วยสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เพื่อสะดวกในการสั่งการ   เพราะฉะนั้นตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลจึงเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง

                  3.แผงกรองอากาศ ทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นที่ปะปนอยู่ในอากาศ โดยบางรุ่นจะมีสารฟอกอากาศอยู่ที่แผงกรองนี้ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ข้างหลังฝาครอบ

                  4.แผ่นเกล็ดกระจายลม เป็นโครงสร้างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลง หรือว่า ซ้าย-ขวาได้  เพื่อเป็นการระบุทิศทางลมเย็น

                  5.ช่องอากาศออก มีลักษณะเป็นตะแกรงซึ่งอยู่ที่แอร์บ้านภายนอกอาคาร โดยเป็นช่องถ่ายอากาศที่ถูกพัดลมดูดอากาศจากอีกด้านหนึ่งพัดผ่านแผงท่อถ่ายความร้อนออกมา

                  6.ท่อระบายน้ำทิ้ง   เมื่อเครื่องดูดอากาศกับความชื้นด้านในห้องเข้าความชื้นพวกนั้นจะกลั่นตัวจนกลายมาเป็นหยดน้ำพร้อมกับถูกถ่ายออกทางท่อระบายน้ำทิ้ง

                  7.ไฟแสดงการทำงาน  โดยลักษณะของไฟที่แสดงจะต่างกันออกไปตามแบบและรุ่น ซึ่งปกติแล้วจะมี 3 ดวง เป็น ไฟสีแดงจะแสดงสถานะที่เครื่องกำลังทำงาน ไฟสีส้มจะแสดงสถานะที่คอมเพรสเซอร์ชำรุดแต่ใบพัดส่งลมเย็นทำงานอยู่  และในส่วนของไฟสีเหลืองจะแสด

  สถานะการตั้งนาฬิกาของแอร์บ้าน

   

   


 • เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับ การประกันรถยนต์

                1.ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสื่อมอันเกิดจากการใช้รถยนต์

                2.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อความดูแลต่อความสูญเสียของร่างกาย ชีวิต ของผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ หรือที่เรียกว่า “พ.ร.บ.” ซึ่งย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

                3.ผู้เอาประกันภัย คือ คู่สัญญาประกันภัย ซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่อผู้รับประกันภัย  รวมถึงมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันภัย กรณีเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่ได้เอาประกันภัยไว้นั้น ก็สามารถมีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสื่อมที่มีขึ้นจริง

                4.ผู้รับประกันภัย คือ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้รับประกันภัยมีอำนาจอันชอบธรรมในรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งมีหน้าที่ในการพินิจพิจารณารับประกันภัยหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

                 5.ค่าสินไหมทดแทน คือ ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยการชดเชยค่าเสียหายต่างๆขึ้นอยู่สัญญาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

                 6.เบี้ยประกันภัย คือ  จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งให้กับผู้รับประกันภัย  เนื่องจากสัญญาประกันภัยคือสัญญาต่างตอบแทน ถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมทั้งเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจไม่ยอมรับในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจนกว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยครบตามที่กำหนดก็เป็นได้

                 7.กรมธรรม์ คือ เอกสารที่ออกโดยผู้รับประกันภัย โดยเอกสารดังกล่าวมีข้อความตรงกับความปรารถนาในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นข้อพิสูจน์ ซึ่งกำหนดถึงสาระสำคัญ อย่างเช่น ข้อตกลง เงื่อนไข และความดูแลตามสัญญาประกันภัย